Votulastkrant logo

Strijd tegen asfalt gaat door

Om de stad fietsvriendelijker te maken en het centrum te ontlasten, worden rondom de binnenstad aantrekkelijke fietsroutes aangelegd. Door Votulast zijn er twee gepland. Hoewel omwonenden bij de plannen om inbreng wordt gevraagd, lijkt één element niet onderhandelbaar: het gebruik van rood asfalt. Betrokken bewoners hebben het idee dat door dit ‘asfaltdogma’ alternatieve plannen niet serieus wor- den onderzocht. Het actiecomité Weerdsingel Oostzijde geeft echter niet op: “Je moet een lange adem hebben.”

Hij slaapt er soms niet van. In periodes is hij er zo’n anderhalve dag per week mee bezig: Ko Vossen (56, manager bij de Rijksoverheid) zet zich al bijna drie jaar in, omdat hij vindt dat de overheid naar de burger moet durven luisteren, en niet alleen de vanachter het bureau bedachte concepten moet uitrollen. Hij is een van de vier leden van de kern van het actiecomité. Veel tijd gaat zitten in gesprekken met raadsleden. Toch lijkt de afgelopen jaren niemand echt stelling te durven nemen tegen de plannen van wethouder Mobiliteit Lot van Hooijdonk. “Terwijl er voor de Weerdsingel alternatieven zijn die op alle punten goed scoren, en vaak ook véél minder gemeenschapsgeld kosten,” aldus Ko.
De singel is twintig jaar geleden helemaal fietsvriendelijk ingericht. Veel bewoners en gebruikers zijn daar tevreden mee en vinden het zonde om opnieuw enkele miljoenen - of meer - aan de straat te besteden zonder heldere noodzaak.

Foto: Marcel Venderbosch
Foto: Marcel Venderbosch


nog mooier maken
Fietsvriendelijke klinkers, het behoud van de (groene) rotonde en de huidige brede trottoirs: inmiddels tekenden bijna 4000 mensen de petitie om dit te behouden. “Want iedereen is meer dan welkom op de Weerdsingel,” benadrukt Ko. “We zijn er juist voor om samen met buurt en overheid één van de mooiste stukjes van Utrecht nóg beter in te richten voor voetgangers en fietsers. De open blik om dit te doen, lijkt er bij de wethouder niet te zijn: de hele Utrechtse singel asfalteren lijkt het doel.”

rood asfalt moet
Over fietsvriendelijke klinkers (milieuvriendelijk, waterdoorlatend én beschikbaar in rood) zoef je ook zonder hobbels op een e-bike naar werk of studie. Dus waarom wordt er eigenlijk zo vastgehouden aan het gebruik van asfalt? GroenLinks verwijst naar een verkeersnota waarin staat dat er bij dit soort projecten buiten de binnenstad altijd gekozen moet worden voor rood asfalt. Dat is eenduidig en duidelijk. Van Hooijdonk zelf pleit dat asfalt veiliger is en beter voor het milieu. Net zoals bij de aanleg van de Fietsroute om de Noord - de andere snelle fietsroute door Votulast - lijkt daarom het enige compromis een combinatie van klinkers met stroken asfalt te zijn.

tegengeluid
Het actiecomité kon tot eind oktober een zienswijze indienen op het voorgenomen plan van de gemeente. Ze hebben vele zienswijzen van bewoners binnen gekregen: het leeft blijkbaar enorm in de buurt. Wanneer het plan van Van Hooijdonk wordt goedgekeurd zal het asfalt er in 2024 komen. Maar zover is het nog niet, want al moeten ze naar de rechter: het actiecomité strijdt door. Ook zijn er inmiddels partijen die zich achter de bewoners lijken te scharen. Nagenoeg de hele raad is het er in elk geval over eens dat het participatieproces niet goed is gegaan. FK

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2022 No. 6, December

Strijd tegen asfalt gaat door
lees artikel

Votulalalast
lees artikel

Lichtpuntjes in de donkere maanden
lees artikel

Vijf vragen aan Susanne Schilderman
lees artikel

Wijk in de steigers
lees artikel

De oudste woongroep van Utrecht
lees artikel

Oud & Wijk
lees artikel