Votulastkrant logo

Buurt niet blij met nieuwbouwplannen Buurland

Er staan sloop en nieuwbouw op de planning in de Staatsliedenbuurt. Het bestemmingsplan uit 2013 is echter achterhaald: bijna tweeënhalf keer meer woningen moeten er komen. Daarom ligt er een Stedenbouwkundig Programma van Eisen, op basis waarvan in juni een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld. Buurtbewoners hebben kritiek op de plannen. Biem Lap, bewoner van seniorencomplex Vitae Veste: “Hoogbouw neemt de zon weg in onze huizen en valt ook totaal uit de toon in deze wijk.”

De bezwaren komen van verschillende bewonersgroepen. Ze zijn het eens over één ding: het grote aantal extra geplande woningen en bijbehorende bouwvolumes op deze plek staat garant voor een verscheidenheid aan problemen. Ook de groenplannen moeten minder vrijblijvend worden vastgelegd. Niemand is te spreken over het participatietraject. Bewoners roepen de gemeenteraad dan ook op het SPvE aan te passen.

Foto: Marcel Venderbosch
Foto: Marcel Venderbosch


Geen zon
De bewoners van seniorencomplex Vitae Veste maken zich vooral zorgen over het blok van vijfhoog tegenover hen, en luchtvervuiling door extra verkeer en verlegging van de rijbaan. Bewoonster Judy wordt er emotioneel van: “Wij zijn allemaal senioren, en dus veel thuis. Ik kan hier niet weg, ik woon hier waarschijnlijk tot mijn dood.”

De bouwplannen ervaren ze als een bedreiging van hun leefsituatie. Verdichting mag niet leiden tot verslechtering van de leefbaarheid, is het uitgangspunt. “Maar,” vertelt Judy: “De gemeente zei tegen me dat ze kijken naar de algemene effecten. Dat vond ik zó akelig! Als je zo denkt kun je een kleine groep dus in het donker zetten, als het gemiddelde maar niet achteruit gaat.”

Zorgen
Ook de bewonersgroep ‘Buren van Nieuw Buurland’ heeft zorgen over de bouwhoogte en de ingang van een parkeergarage aan het Willem van Abcoudeplein, waar veel kinderen lopen en spelen. “Op dit moment staan juist daar regelmatig voertuigen die bijvoorbeeld lachgas komen afleveren, en wordt het plein gebruikt om anoniem in het donker te gebruiken.” Zij pleiten voor meer openheid en licht op deze plek, niet minder.

De groep omwonenden is zeker niet principieel tegen sociale huur op deze plek maar: “Juist in onze buurt zijn al relatief veel sociale woningen, en als je het relatief grote extra aantal woningen ook allemaal sociaal maakt mét een bestemming voor kwetsbare groepen, dan is de wijk daar niet op berekend. Het huisvesten van (sociaal) kwetsbare groepen in de genoemde aantallen vraagt om de juiste ‘checks and balances’ en een sociaal vangnet binnen de buurt.”

Verslechtering leefkwaliteit
Ook buurtcomité StaLau roert zich. “In het SPvE staat dat de leefkwaliteit door het plan niet mag verslechteren. Aan deze randvoorwaarde kan op geen enkele manier worden voldaan, de leefkwaliteit komt ernstig in het geding.”

Het comité vraagt aan de gemeenteraad om een pas op de plaats te maken: er moet eerst een leefbaarheidseffect-rapportage worden gedaan. Ook pleiten zij op grond van duurzaamheid voor behoud van de huidige woningen als dit mogelijk is.

Overigens heeft Stalau geen moeite met de opvang van kwetsbare groepen op deze plek, mits dit binnen het in 2013 vastgestelde bouwvolume van 114 woningen gebeurt. “Commentaar op deze bouwvolumes kan niet worden afgedaan als een Not in my backyard-discussie.” FK

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2021 no. 2, Maart

Buurt niet blij met nieuwbouwplannen Buurland
lees artikel

Makers
lees artikel

Het sprookje van de griftparkbacterie
lees artikel

Puzzel en win!
lees artikel

Een speeltuin voor iedereen
lees artikel

Votulast in WO II
lees artikel

Ondernemen in coronatijd
lees artikel

Estafette
lees artikel