Votulastkrant logo

Tuinwijkroute groener, gezonder en veiliger

Al jaren staat de verkeersveiligheid en leefbaarheid in Votulast op de agenda van de gemeente. Afgelopen november werd een oproep gedaan om mee te denken over de Tuinwijkroute.

Foto: Jan van Hassel
Foto: Jan van Hassel


De Tuinwijkroute omvat Willem van Noortstraat, Willem van Noortplein, Antonius Matthaeuslaan, Pieter Nieuwlandstraat, Ingen Houszstraat en Juliusstraat. Een aantal aanpassingen aan de route staat al vast: de maximumsnelheid wordt 30 kilometer per uur, sommige straten worden smaller met fietsers en auto’s op dezelfde rijbaan, waar mogelijk worden stoepen verbreed, parkeerplaatsen weggehaald en wordt groen geplant. Daarnaast staat ook de vervanging van de riolering op de planning. Die werkzaamheden worden naar voren gehaald zodat die tegelijk met de herinrichting kunnen plaatsvinden: dat scheelt kosten en overlast voor de buurt.

Foto: Jan van Hassel
Foto: Jan van Hassel


Verkeersonderzoek
De al vaststaande aanpassingen aan de Tuinwijkroute komen voort uit de uitkomsten van een verkeersonderzoek naar de Votulastroute dat zes jaar geleden werd gehouden. Uit die enquête bleek dat de meeste bewoners zich fietsend verplaatsen, namelijk 88%. Het fietsen op de route werd beoordeeld met een 5,5. Meer ruimte voor fietsers en lagere snelheid voor autoverkeer waren de meest genoemde punten om het fietsen op de route te verbeteren. Eind 2017 werd een ambitiedocument gepubliceerd waarin wensen van gemeente en bewoners werden beschreven. Er werd toen ook aangegeven dat er te weinig geld was voor de hele herinrichting. In de begroting van 2019 werd een deel van het benodigde geld gereserveerd waarmee inmiddels de eerste aanpassing is
doorgevoerd: automobilisten kunnen vanaf de Oudenoord niet meer afslaan naar de Kaatstraat.

Foto: Jan van Hassel
Foto: Jan van Hassel


Participatie
Binnen de grenzen van wat al op de planning staat voor de Tuinwijkroute vroeg de gemeente de bewoners mee te denken over verbeterpunten en punten waar men tevreden over is. Projectleider Fernand Schuurman geeft aan dat participatie wettelijk verplicht is, maar dat het op verschillende manieren vormgegeven kan worden: “De gemeente Utrecht neemt het heel serieus; je kunt met vijf mensen praten en dat is ook participatie, maar wij hebben een inloopbijeenkomst gehouden, hebben straatinterviews gedaan en mensen konden online hun mening geven.”

Foto: Jan van Hassel
Foto: Jan van Hassel


Denkmee
Via de digitale tool DenkMee Utrecht konden bewoners online hun ideeën delen. Op de einddatum, 12 januari, hebben meer dan 100 mensen gereageerd en zijn er 150 opmerkingen gepost. Op het kaartje is te zien dat veel bewoners zich zorgen maken over de afslag van het Willem van Noortplein naar de Pieter Nieuwlandstraat: “Kruising is onduidelijk. En met slecht weer heel onoverzichtelijk.” Ook worden de hoge snelheden van het autoverkeer op de route genoemd. Voor de inrichting van het Willem van Noortplein zijn suggesties voor verbetering, het oversteken wordt nu als onveilig en onoverzichtelijk ervaren. Bewoners geven ook mogelijke plekken aan voor meer groen, door bijvoorbeeld de boomspiegels te vergroten. Schuurman geeft aan dat alle input wordt geanalyseerd, en dat de conclusies worden meegenomen in het eerste ontwerp.

Foto: Jan van Hassel
Foto: Jan van Hassel


Voortgang
In februari worden de reacties van de informatiebijeenkomst, de straatinterviews en de DenkMee-enquête geanalyseerd. Vervolgens wordt een eerste plan gemaakt met een programma van eisen en een functioneel ontwerp waar bewoners weer op kunnen reageren. De uiteindelijke uitvoering van de plannen zal over twee jaar plaatsvinden, in 2026.

Foto: Jan van Hassel
Foto: Jan van Hassel


www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/tuinwijkroute-herinrichten/ MV

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2024 No. 1, Februari

Tuinwijkroute groener, gezonder en veiliger
lees artikel

Clubbin' de wijk
lees artikel

Straatstijl
lees artikel

De voorziening
lees artikel

Ik vertrek....naar Italië!
lees artikel

Verkeer verleden tijd
lees artikel

Vogels kieken
lees artikel

Wat doet u hier?
lees artikel