Votulastkrant logo

Meer fiets en groen in Votulast

De afgelopen maanden kon niemand er meer omheen: de aanpassingen aan onze wijk om de verkeerssituatie te verbeteren en meer ruimte voor fietsers en voetgangers te maken, zijn van start gegaan. Er wordt gewerkt aan het opnieuw inrichten van het kruispunt Oudenoord-Kaatstraat, waarbij het doorgaande verkeer niet meer kan afslaan richting Adelaarstraat. Om de hierdoor verwachte toestroom van verkeer op de David van Mollemstraat en Draaiweg veilig te laten verlopen, worden daar fietsstroken verbreed en toegevoegd.

Al jaren is men bezig met plannen om deze zogenoemde Votulastroute (doorgaand verkeer vanaf de Oudenoord, via Kaatstraat richting Kardinaal de Jongweg) veiliger en fietsvriendelijker te maken. Daar-naast wordt er nu begonnen met de ‘Fietsroute om de Noord’, een snelle fietsverbinding tussen west en oost, die dwars door onze wijk loopt via de Adelaarstraat, Johannes de Bekastraat, Van ’s-Gravensan-destraat, Menno van Coehoorn-straat en het Griftpark.

Foto: Leonie Kostman
Foto: Leonie Kostman


auto te gast
Eind februari hebben bewoners op de betreffende route een wijk-bericht met meer gedetailleerde informatie over deze fietsroute in de brievenbus gekregen. Daarin is te lezen dat de fiets meer ruimte krijgt en de auto te gast is. De snelheid op de hele route wordt aangepast naar 30 km per uur. Er komt meer ruimte voor bomen en beplanting en de stoepen worden verbreed. In het ontwerpplan staat dat tot en met 2025 ongeveer 60 parkeerplaatsen langs de fietsroute verdwijnen. Dit zijn voornamelijk rijen autoparkeerplaatsen aan één zijde van de straat. Het verwijderen van parkeerplaatsen geeft meer ruimte voor groen en fietsparkeer-plaatsen en hierdoor kan de rijbaan worden verbreed.

de straat op
Wout Schrier is projectleider bij de gemeente Utrecht en al een jaar bezig met deze fietsverbinding. Samen met het projectteam is hij begin maart jl. de straat opgegaan op de betreffende route om te horen wat bewoners en gebruikers van de fietsroute vinden van het ontwerpplan. Er was veel belangstelling; bewoners wilden een goed beeld krijgen van de aanpassingen, zoals het verminderen van parkeerplekken.

eigen initiatief
Een bewoner die daar op eigen initiatief al mee begonnen is, is Marchje Oldenbeuving uit de Nieuwe Koekoekstraat. Bij haar in de straat verdwijnen twee parkeerplekken. Het idee daarvoor ontstond op het straatfeest; op die dag wordt ge-vraagd niet te parkeren, zodat bewoners op het pleintje samen kunnen komen. Ze vonden het wel gezellig zonder auto’s. Marchje diende een aanvraag bij het Initiatievenfonds in, en verzamelde de benodigde handtekeningen. Buurtbewoners reageerden enthousiast, ze hebben geen autobezitters gesproken die er fel op tegen waren. Marchje heeft zelf ook een auto en vertelt dat het soms druk is: “maar dan moet je een stukje verder rijden.” Een balans tussen ruimte voor auto’s, fietsers en groen is voor haar belangrijk. Het feit dat er vaak te hard gereden wordt baart haar zorgen. Ze snapt niet waarom er bijvoorbeeld geen drempels aangelegd worden. Het zou goed zijn als automobilisten op die manier gedwongen worden om iets rustiger te rijden.

ontwerp
Wout geeft aan dat er zeker ook drempels worden gelegd en dat het nog niet duidelijk is of er straten met asfalt of met klinkers worden belegd. Er ligt nu een Integraal Programma van Eisen (IPvE) en een eerste ontwerp van hoe de plannen eruit komen te zien: het Functioneel Ont-werp (FO). Dit is in te zien en hierop kan gereageerd worden tot 7 april. Daarna worden de reacties verwerkt en worden de plannen naar verwachting voor de zomer 2023 vastgesteld, en de ontwerpen verder uitgewerkt. De uitvoering volgt in 2024.

www.utrecht.nl/fietsomdenoord RvP

Reacties

Voor hoor en wederhoor zou het goed zijn als ook andere bewoners van de voorgenomen Fietsroute Om De Noord naar hun mening gevraagd zouden worden. Er zijn in de weken voor 7 april diverse bewonersacties gestart (o.a. de Johannes de Beka, ‘s Gravensande en Menno van Coehoornstraat) en tientallen bezwaren ingediend tegen de plannen voor rood asfalt en verwijderen drempels. Graag zouden wij in de Votulast een reactie plaatsen.
door Boris Hassing op maandag 10 april 2023 om 16:50

Lekker naief positief artikel. Keerzijde is dat de Willem van Noortstraat niet kan worden heringericht (want geld gaat naar fietsroute om de noord), dat de Willem van Noortstraat wel opnieuw wordt geasfalteerd (zoals ie is) en dus de komende 10 jaar niet meer gaat worden aangepakt. De snelheid in de W van Noortstraat blijft dus ook 50 km/h. Dus een stukje votulast is blij, de andere helft baalt enorm!
door Frits op donderdag 6 april 2023 om 20:30

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2023 No. 2, April

Meer fiets en groen in Votulast
lees artikel

Dit vind ik
lees artikel

Op zoek naar de verloren tijd
lees artikel

Kiek!
lees artikel

Spirituele studenten
lees artikel

Verdwenen gebouwen
lees artikel

Iedereen welkom bij Muziekcafé 41UP
lees artikel

Natuurlijk!
lees artikel