Votulastkrant logo

Plan voor brug weer terug

Als alles volgens plan verloopt, komt er een voetgangersbrug over de Wittevrouwensingel die het te herontwikkelen Wolvenplein verbindt met onze wijk. Hierdoor ontstaat er een nieuwe groene wandelroute van het Griftpark richting de stad en vice versa én wordt het straks mogelijk om buiten langs de oude gevangenismuren en singel te wandelen.

Er waren ooit al plannen voor een brug (de Grifthoekbrug), met als doel de slecht bezette parkeergarage De Grifthoek beter bereikbaar te maken vanuit de stad. Er waren echter te veel bezwaren vanuit de buurt, nut en noodzaak werden onvoldoende duidelijk en het plan werd in 2010 door de gemeente geschrapt.

Foto: Raymond Dekker
Foto: Raymond DekkerBrug en park
Maar tijden en inzichten veranderen. De brug speelt nu een belangrijke rol in een nieuwe visie op Wol- venplein die door kopers van het terrein, projectontwikkelaars AM en Levenslang is opgesteld. Hugo Nijhoff van AM: “In ons programma komen een kleine veertig woningen, werkruimtes, en er is een hotel en horeca voorzien. Als de brug er niet komt is het moeilijk om te voldoen aan parkeernormen.
We werken aan de versterking van de groenstructuur, met een openbaar park waar nu het stenen voor- plein is. Via die parkzone kun je ook een rondje maken rond de singel om de gevangenismuur. Een wandelroute zoals je die elders langs de singel ook hebt. Dat vergroenen van het terrein past niet met allemaal auto’s. Daarom worden bewoners en bezoekers geacht te parkeren in de dichtstbijzijnde parkeergarage: De Grifthoek. Aangezien die grotendeels leeg staat is dit de ideale plek en ligt een voetgangersbrug dus voor de hand. Als die brug er niet komt? Dan worden die plannen anders en zul je toch genoodzaakt zijn om het parkeren op Wolvenplein te gaan realiseren ten koste van het groen. Je kunt de parkzone niet realiseren als je daar auto’s moet gaan stallen.”

Andere plek
De visie van de projectontwikkelaars sluit nauw aan bij het visiedocument dat de gemeente voor het Wolvenplein ontwikkelde: vooral groen en autoluw, met behoud van het monumentale karakter van de voormalige gevangenis om het ver- leden eer aan te doen en geschiedenis zichtbaar te maken.
De voetgangersbrug is in de stukken van de gemeente op een andere plek geplaatst dan in de visie van AM en Levenslang. “We denken dat de positie van de brug buiten de muur het meest effectief is. De gemeente had hem zelf meer ter hoogte van Hooghiemstra bedacht, wij hebben hem iets naar het zuid- westen (richting Weerdsingel O.Z. red.) geplaatst zodat de brug niet in een besloten binnenhof uitkomt.” Je wandelt zodoende langs de Torteltuin over de brug zo de parkzone van het Wolvenplein in.

Magere brug
“De brug wordt van de gemeente. We hebben ons daarom niet nadrukkelijk beziggehouden met het ontwerp ervan, maar vooral met de locatie. Ons idee erbij is echter wel dat het een ranke, eenvoudige brug is, die nadrukkelijk in het landschap past. Maar die ontwerpopgave ligt primair bij de gemeente die hem gaat realiseren.”

Inspraak
Maar zover is het nu nog niet. “Eerst volgt een intentiedocument en daarna het proces om te komen tot een bestemmingsplan en omgevingsvergunningen,” laat de gemeente weten. “Dat laatste wordt ook altijd nog opengesteld voor reacties/zienswijzen van inwoners voordat het college en de Raad daar een besluit over neemt. De brug zal daar ook in staan.” FK

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2021 no. 6, November

Plan voor brug weer terug
lees artikel

Makers
lees artikel

Waardering voor Toevallig Groen
lees artikel

Kerst in Votulast
lees artikel

Votulast in WO II
lees artikel

Puzzel en win!
lees artikel

Een dagje mee met dierverzorger Pim
lees artikel

Estafette
lees artikel