Votulastkrant logo

Onvrede bij buren van Nieuw Buurland

Mitros is samen met de gemeente bezig om de nieuwbouwplannen van ‘Nieuw Buurland’ in de Staatsliedenbuurt vorm te geven. Belangrijk onderdeel in dit proces is het betrekken van de omwonenden bij de ontwikkeling van de plannen. Mitros en een groep buurtbewoners zijn het echter over veel onderdelen nog niet eens.

Naast het grote aantal buurtbewoners dat positief tegenover de plannen staat en zich goed voelt meegenomen door Mitros, is er een aantal bezorgde omwonenden die zich hebben verenigd in ‘Buren van Nieuw Buurland’: een groep bewoners rondom het Willem van Abcoudeplein en de nieuwbouwwoningen aan de kant van de Talmalaan. Het grootste struikelblok is het aantal woningen dat gepland staat: 320 tegenover de 150 portiekflats die er nu staan.

Foto: Raymond Dekker
Foto: Raymond Dekker


Bewoner Tjerk: “Dit is beduidend meer dan het aantal dat in 2011 in het masterplan is afgesproken.” Bewoner Leon: “Wij hebben het gevoel dat Mitros maar één lijn volgt - de doelstelling halen - en het gesprek verder ook niet wil voeren.” Tjerk: “En op wijkniveau is het toch een behoorlijke ingreep. We missen een open dialoog, waarbij de kaders nog niet vaststaan.”

Verdichten
De omwonenden zijn bang voor overlast en een te hoge druk op voorzieningen in de wijk door de grote toename van inwoners. Celine Bell, wijkconsulent van Mitros: “Het is zeker niet zo dat het uiteindelijke aantal woningen al vaststaat, maar het zullen er wél beduidend meer worden dan de 150 die er nu staan. We hebben de opdracht van de gemeente Utrecht om te verdichten: meer woningen terugbouwen dan dat we slopen. Dat is dan ook het uitgangspunt. Het plan moet verder financieel haalbaar zijn. We kunnen dus niet alle opmerkingen van bewoners meenemen, helaas.”

Leon: “Die discussie over verdichting in de stad Utrecht staat alweer onder druk, zo heb ik begrepen. Wij zijn overigens niet tegen het bouwen van sociale huur, maar tegen dom units bouwen. Je zit hier op een unieke plek waar je veel slimmer, creatiever en leuker kan bouwen. Denk aan wooncombinaties voor ouderen met jongeren.”

Blokkendozen
Ook over het eerste ontwerp van de architect zijn de ‘Buren van Nieuw Buurland’ niet te spreken. “Massieve blokkendozen.” Ook is er zorg over het ontbreken van substantieel groen en sfeer van de buitenruimte, het soort woningen (klein) en de hoogte van de blokken in het plan.

Celine: “De architect heeft van ons de opdracht gekregen om aan de slag te gaan met de opmerkingen vanuit de buurt, en een nieuw plan te maken. Het is natuurlijk wel zo dat als je het ene blokje lager maakt, het andere hoger wordt. In het nieuwe plan komen mogelijk meer eengezinswoningen. Die optie wordt nu - na input van omwonenden - onderzocht.

De hoogte is nog een punt van discussie. De gemeente wil het niet te hoog hebben in die buurt. Maar als je meer wil terugbouwen dan wat er nu is, hoort daar wel bij dat je dan de hoogte ingaat. De komende tijd praten we in een klankbordgroep met buurtvertegenwoordigers verder over thema’s als bouwhoogte, buitenruimte, architectuur, groen en parkeren.”

Gemiste kans
Celine: “We willen nu naar een stedenbouwkundig plan van eisen toewerken. We richten ons op maart. Maar als de buurt het nieuwe plan van de architect niks vindt, zullen we toch weer terug naar de tekentafel moeten. We nemen als Mitros de zorgen van de buurt serieus.” Leon: “Wij hebben een lange adem. Nu is het vooral een gemiste kans om andere manieren van wonen in te richten.”

www.burenvannieuwbuurland.nl
www.mitros.nl/nieuwbuurland FK

Reacties

Ja, je woont nu eenmaal in de mooiste stad van het land (wij zijn de uitverkorenen) en er willen er graag meer wonen, helemaal te begrijpen.

Ik vind, als direct omwonende, de plannen super! Meer leven, een doorwaadbaar gebied, laat de reuring maar komen. En ja, we leven niet in een dorp waar er geen woningnood is dus verdichting is een logische stap, ook in onze wijk.
door Bill op dinsdag 19 januari 2021 om 15:50

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2020 no. 1, Januari

Onvrede bij buren van Nieuw Buurland
lees artikel

Woorden in de wijk
lees artikel

Goede voornemens
lees artikel

Verzameld werk
lees artikel

Licht en liefde in de Kraanstraat
lees artikel

Vroeger & vandaag
lees artikel

Pleisterplaats
lees artikel