Votulastkrant logo

Sparen voor aanpassingen verkeersroute Votulast

Uitlaatgassen, gejaagde automobilisten en fietsers die van de weg gedrukt worden: voor veel wijkbewoners waarschijnlijk een herkenbaar beeld. De afgelopen jaren werd de nijpende verkeerssituatie in Votulast meerdere keren in kaart gebracht door middel van bewonersenquêtes, inspraakavonden en kentekenonderzoek. Zo’n honderd betrokken buurtbewoners zochten mee naar een oplossing. Wat is er met al die input gebeurd?

Hardrijders
De ergernis over het verkeer in de wijk is onverminderd groot. Uit onze poll onder Votulastbewoners blijkt dat we ons het meeste ergeren aan hardrijders, op afstand gevolgd door sluipverkeer, vrachtverkeer en fietsers op de stoep.

Foto: Karin Vlugter
Foto: Karin Vlugter


Anneke (42) woont ruim twee jaar aan de Willem van Noortstraat met haar gezin. Ze vindt het vooral een spannende straat voor een gezin met twee kleine kinderen van 5 en 3. “Er wordt door auto’s te weinig rekening gehouden met gezinnen met kinderen. Ze rijden te hard en ze geven je nauwelijks de kans om over te steken. Dat gaat de hele dag door van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.” Via via heeft Anneke vernomen dat de verkeerssituatie verbeterd zou worden, maar ze heeft hier nog niks concreets over terug kunnen lezen. “Als de stadsplannen uitblijven dan denk ik dat het verkeer alleen maar gaat toenemen.”

Eerste stap
Maarten Grienberger, sinds februari wijkadviseur in Noordoost, erkent dat het lang heeft geduurd. Maar nu lijkt dan toch de eerste stap gezet te worden om de zogenaamde as Votulast (grofweg de route tussen de Kaatstraat en de Kardinaal de Jongweg) aan te pakken. Dat begint met een ontwerp om het sluipverkeer van west naar oost te hinderen. De kruising Oudenoord-Kaatstraat om precies te zijn, waardoor automobilisten uit de richting van de binnenstad niet meer rechtsaf de Kaatstraat in kunnen slaan. Helaas zit een harde knip er niet in.

Meer geld nodig
Eerder werd nog gesproken van een herinrichting van de hele verkeersroute Votulast. Een wens die al jaren terug bij de gemeente is neergelegd. Dat plan wordt verdeeld over meerdere jaren. Het is te duur. Dus moet er gespaard worden. “Ook wij als gemeente vinden het belangrijk dat deze route wordt aangepakt. Daar is zo’n vier miljoen voor nodig. Dat geld is er nu niet, maar ik verwacht wel dat dat er komt. Dit jaar wordt er negen ton opzij gezet. Dat is voor mij een duidelijk signaal. De komende jaren wordt dat bedrag aangevuld. We willen zo snel mogelijk die route gaan herontwikkelen. Omdat het nodig is.” Aldus de wijkadviseur.

Ouke (40) was destijds aanwezig bij een van de inspraakavonden georganiseerd door de gemeente. “De opkomst was groot, veel mensen vinden het onderwerp relevant. Ik ook, want ik woon in de Koekoekstraat. Dat is een fietsstraat waar de auto te gast is. Of nou ja, zou moeten zijn.”

Bewonersavonden
In september of oktober vinden er nieuwe bewonersavonden plaats om het plan rondom het kruispunt verder uit te werken, vertelt Grienberger. Vervolgens moet het uitgewerkte plan getoetst worden aan regels en vergunningen, en dan naar de aannemer zodat de werkzaamheden kunnen beginnen. Naar verwachting zal het eerste resultaat van alle inspanningen in 2020 geboekt worden. Nog even geduld dus.

Wilt u meer weten over de actuele stand van zaken? Kijk op:
https://www.utrecht.nl/wonen-enleven/verkeer/verkeersprojecten/votulast-vogelenbuurt-enomgeving
SM

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2019 no. 5, Oktober

Sparen voor aanpassingen verkeersroute Votulast
lees artikel

Streetstyle Votulast
lees artikel

Een nieuwe start
lees artikel

Bij ons op de...
lees artikel

Samen met tbs’ers op de planken
lees artikel

Wijkwater
lees artikel

Op jezelf, met een beetje hulp
lees artikel

Koffie met...
lees artikel