Votulastkrant logo

Buurt in de Steigers

De Staatsliedenbuurt en Lauwerecht staan aan de vooravond van grote veranderingen. Door sloop en transformatie zullen er minstens 800 woningen bijkomen in dit stukje Votulast: van luxe zelfbouwwoningen tot gestoffeerde studentenkamers in het omgebouwde UWV-kantoor. Mét alle bijbehorende nieuwe buurtgenoten. Hoe kunnen huidige en toekomstige bewoners meedenken met gemeente en bouwende partijen om tot een zo groot mogelijke kwaliteitsverbetering van het te ontwikkelen gebied te komen? Waar ziet men problemen en, belangrijker nog: waar liggen er kansen?De wijkraad Noordoost stelt deze vraag centraal in de jaarlijkse wijkraadpleging en nam het initiatief tot een bewonersplatform. Deelnemende bewoners zullen tijdens driewekelijkse bijeenkomsten gaan nadenken over verschillende thema’s. Lid wijkraad: “Er wonen straks bijvoorbeeld veel meer jongeren in de buurt. De demografische samenstelling gaat drastisch veranderen. Hoe ga je om met zo’n veranderde bevolkingsopbouw?”

Doel is om eind van het jaar tot een rapportage te komen die aangeboden kan worden aan de wijkwethouder, Victor Everhardt. The Social Firm zal het hele proces gaan begeleiden. Fleur van IJperen van The Social Firm: “Het moeten vooral actieve sessies worden waarbij we info ophalen en ‘experts’, zoals de wijkagent, uitnodigen. Het eindproduct met bevindingen staat qua vorm nog niet vast; het kan ook een film worden, of een mooi boekje.”

Stem uit de buurt
Op 30 mei vond de eerste bijeenkomst plaats voor geïnteresseerden, waarbij ook diverse medewerkers van de gemeente aanwezig waren om vragen te beantwoorden. Naast bewoners nemen ook leden van de wijkraad deel aan de bijeenkomsten.Voorzitter Ab Kools: “Laten we zorgen dat er een stem is voor mensen uit de buurt. Hoe kunnen we dit gebied zo inrichten dat het de leefbaarheid bevordert? Dat kun je niet bedenken van achter een bureau.”

De gemeente geeft wel aan dat het niet zo is dat er een wensenlijstje kan worden opgesteld wat klakkeloos wordt uitgevoerd. De gemeente moet immers verschillende belangen behartigen. Maar eventuele kansen die er liggen kunnen nu wel zo snel mogelijk worden herkend, en de adviezen van het bewonersplatform worden meegenomen bij beslissingen.

Van kantoren naar woningen
Gemeente: “Om de bevolkingsgroei op te vangen wordt er in Utrecht vooral aan verdichting van de stad gedaan door bedrijventerreinen om te vormen tot woonlocaties. Die transformatie van kantoren naar woningen, zoals hier in de wijk, zorgt ervoor dat er andere eisen aan de voorzieningen in de omgeving en de openbare ruimte moeten worden gesteld. Aan de ontwikkelaar van het voormalig belastingkantoor is dan ook duidelijk de opdracht meegegeven dat er niet alleen naar de kavel moet worden gekeken, maar ook naar de omgeving. Er is in die hoek nu te veel steen, we proberen te kijken of er vergroend kan worden.”

Over het belastingkantoor gesproken: dat zou toch al lang tegen de grond moeten liggen? “Dat klopt, maar de ontwikkelaar die de aanbesteding heeft gewonnen is nog op zoek naar optimalisatiemogelijkheden. Dat wil zeggen: er zijn prijsafspraken gemaakt, maar door verstrijken van de tijd is de kostenkant toegenomen. Daarom zijn er aanpassingen van het plan nodig.”

Ook meedoen? Graag! Mail naar info@thesocialfirm.nl. FK

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2017 no. 4, Juli

Buurt in de Steigers
lees artikel

Buurtbaasjes
lees artikel

Talenten in Staatslieden
lees artikel

Straatpraat
lees artikel

AD(H)D Café in Averechts
lees artikel

Oud en Nu
lees artikel

Huiselijke sfeer bij Meneer Peer
lees artikel

Check m'n plek
lees artikel