Votulastkrant logo

Gedoe rond afval

De plannen voor Het Nieuwe Inzamelen roepen nogal wat vragen op: is dit voor onze wijk echt de beste manier om afval te scheiden en op te halen? Wijkbewoner René Peters vond van niet en roept de gemeente op om alternatieven te bekijken.

“Ik zag: ‘dat klopt gewoon niet’, vertelt René Peters. “De eerste communicatie van de gemeente was: ‘U krijgt kliko’s en ondergrondse containers’ en sommige van die containers waren notabene gepland in het groene talud, terwijl Utrecht zich wil profileren met mooie singels. Enkele buurtbewoners hebben het initiatief genomen een bezwarenprocedure te starten. Er is geflyerd en veel buurtgenoten hebben zich gemeld om op de hoogte gehouden te worden.”

"Het kan hier niet"
Vanuit de Vogelenbuurt kwamen er 62 bezwaarschriften en 272 handtekeningen. Tijdens een bewonersavond op 25 oktober jl. zijn de bezwaren in aanwezigheid van wethouder Kees Geldof nog eens toegelicht. De algemene kritiek is dat het nieuwe inzamelen wellicht geschikt is voor buitenwijken, maar niet voor oude wijken. Peters geeft aan: “De beleidsnota over het nieuwe inzamelen zegt ‘daar waar het kan’ en daar doen wij een beroep op: wij vinden dat het hier niet kan."Tuinwijk
In Tuinwijk hebben Jelleke Meijer en Ingrid Peskens geflyerd en zijn de deuren langsgegaan om meningen van buurtbewoners te peilen. Ze verwachten een petitie met zo’n 200 adressen aan B&W aan te bieden. De bezwaarschriften die zij indienden zijn afgewezen. Ze hebben daarop beroep aangetekend bij de Raad van State en een zogeheten voorziening aangevraagd: de gemeente mag dan niet beginnen met het uitvoeren van de plannen zolang de procedure loopt.

Voortgang
De gemeente heeft voor de Vogelenbuurt de zaak voorlopig ‘on hold’ gezet, vertelt Peters. De actiecomités blijven in gesprek met de politiek. “Er is inmiddels toegegeven dat de eerste informatie over Het Nieuwe Inzamelen niet klopte,” zegt Ingrid Peskens. Er heeft inmiddels overleg plaatsgevonden met gemeenteraadslid Monique Bollen van Groen Links. Doel van het overleg is maatwerk voor de kring van oude wijken, inclusief de binnenstad zelf. “Het is prettig te merken dat er van alles borrelt,” aldus Meijer.

Alternatieven
“Mijn observatie is dat buurtbewoners zeer bereid zijn hun afval te scheiden,” aldus Peters. Tijdens de bewonersbijeenkomst zegde wethouder Geldof toe serieus te kijken naar voorgestelde alternatieven: gescheiden inzamelen binnen de bestaande ophaalrondes, géén restafvalcontainers in de wijk en versterking van de bestaande kringloopstations. De gemeente gaf aan dat afvalverwerker AVR, met wie de Utrechtse gemeenten een contract hebben voor de verwerking van restafval, zelf met een voorstel is gekomen om tot nascheiding van afval over te gaan. De gemeente hoopt begin volgend jaar duidelijk te hebben wat deze ontwikkeling betekent.

Meer informatie:

Het Nieuwe Inzamelen
https://www.utrecht.nl/wonen-enleven/afval/het-nieuwe-inzamelen/noordoost
Vogelenbuurt: rene@renepeters.nl
Tuinwijk: jellekemeijer@online.nl
MV

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2016 no. 6, December

Ook Votulast krijgt stadsboulevard
lees artikel

Te gast in Votulast
lees artikel

Van tent naar tapperij
lees artikel

Gert-Jan vertelt...
lees artikel

Gedoe rond afval
lees artikel

Wijkverhalen
lees artikel

Nieuwe Tolkien in de vogelenbuurt
lees artikel

Marktplaats in de wijk
lees artikel

Sint Maarten in de wijk
lees artikel