Votulastkrant logo

Frisse lucht in Votulast

"Schone lucht, een bereikbare stad en duurzame groei. Dat willen we bereiken met het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU)" schrijft de gemeente Utrecht. "Het plan streeft naar beperkingen van het verkeer en het college draagt het een warm hart toe," aldus Henri Koopman. "Maar helaas is er in de praktijk nog niet veel van te zien," voegt Tjeerd van Althuis eraan toe.

In 1993 organiseerde een groepje buurtbewoners zich in Leefbaar Votulast. Niets politieks (de naam 'Leefbaar' werd door politieke partijen pas later gebruikt) maar wel om aandacht te vragen voor de leefbaarheid van de buurt. En met name het verkeer: de drukte, de herrie en de vervuiling. Henri Koopman en Tjeerd van Althuis vertellen over de geschiedenis en de huidige stand van zaken.

verkeersmaatregelen
Inmiddels is het achttien jaar later en zijn vele mogelijkheden om verkeer uit de wijk te weren de revue gepasseerd. Sommige plannen zijn uitgevoerd: verkeerslichten op het kruispunt bij de molen bijvoorbeeld. Er zijn ook plannen uitgevoerd en weer teruggedraaid, zoals het eenrichtingsverkeer op de Kaatstraat en de knip aan het eind van de Koekoekstraat. En er zijn een heleboel plannen niet uitgevoerd.

sluipverkeer
Vorig jaar vroeg de bewonersgroep aandacht voor de milieunorm. Hoeveel verkeer komt er precies door de Adelaarstraat en hoe vervuilend is dat? De meetpaal van het verkeerstelpunt van de dienst verkeershandhaving in de Willem van Noortstraat mat van 2005 tot 2008 ruim 9000 voertuigen per etmaal. De helft daarvan kwam via de Kaatstraat en verliet de wijk via de Kardinaal de Jongweg: sluipverkeer dus. Al dat verkeer heeft invloed op de luchtkwaliteit.

Frisse lucht in Votulast
"Schone lucht, een bereikbare stad en duurzame groei. Dat willen we bereiken met het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht (ALU)" schrijft de gemeente Utrecht. "Het plan streeft naar beperkingen van het verkeer en het college draagt het een warm hart toe," aldus Henri Koopman. "Maar helaas is er in de praktijk nog niet veel van te zien," voegt Tjeerd van Althuis eraan toe.

stikstofdioxide
Het niveau van stikstofdioxide (no2) in de Kaatstraat en de Adelaarstraat is in het najaar van 2009 gemeten. Leefbaar Votulast kreeg hiervoor subsidie van de gemeente en wijkbureau Noordoost. De wettelijke maximaal toegestane vervuiling van 40 microgram no2 werd in Adelaarstraat, Willem van Noortstraat en Pieter Nieuwlandstraat overschreden. De resultaten van deze metingen zijn naast de berekeningen van de gemeente gelegd. Leefbaar Votulast geeft in het rapport zelf al aan dat het vergelijken van de eigen metingen met de cijfers van de gemeente lastig is: de gemeente baseert de cijfers op berekeningen en prognoses en niet op metingen.

snuffelpalen
Afgelopen oktober is het rapport over de metingen aangeboden aan wethouder Lintmeijer van Verkeer. Leefbaar Votulast heeft een prettig gesprek met hem gehad. Het eerste kwartaal van 2011 zou er een plan zijn. Daar wacht Leefbaar Votulast nog op. Eén aanbeveling die Leefbaar Votulast in het rapport deed wordt inmiddels wel in praktijk gebracht: er is een gemeentelijk meetnet, gecoördineerd door ggd Amsterdam. Door de stad heen zijn 53 buisjes geplaatst die de stikstofdioxide in de lucht meten. In Votulast staan 'snuffelpalen' op de Kardinaal de Jongweg en in het Griftpark. Leefbaar Votulast is blij: "Eindelijk een objectieve meting." In 2015 moet aan de Europese normen voor luchtkwaliteit worden voldaan. Om de lucht in de Adelaarstraat schoner te krijgen ontwikkelt de gemeente een plan om een knip te maken bij het Paardenveld. Votulast is dan bereikbaar via de Amsterdamsestraatweg.

meepraten
Koopman en Van Althuis geven aan dat het belangrijk is dat bewoners van zich laten horen als ze zich zorgen maken, of zich ergeren aan de stank of de herrie. Wilt u iets melden of meedenken over de verkeerssituatie in Votulast dan kunt u mailen naar Tjeerd van Althuis: t.van.althuis@hccnet.nl MV

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

no. 3, april 2011

Excursie Stadsnatuur
lees artikel

Herinrichtingsplannen stuiten op onwil bewoners
lees artikel

Eten voor 55-plussers in Buurtcentrum De Leeuw
lees artikel

De Votulastkrant online!
lees artikel

Frisse lucht in Votulast
lees artikel

Het roer om!
lees artikel

Van Humboldtstraat
lees artikel

Denise Cremers
lees artikel

EXCURSIE Natuur in Votulast
lees artikel