Votulastkrant logo

Nieuw! Buurtteam Noordoost

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg en voor een groot deel van de zorg en ondersteuning aan volwassenen, zijn er in Utrecht buurtteams opgericht. Votulastbewoners kunnen vanaf 1 januari jl. terecht bij Buurtteam Noordoost. De Votulastkrant ging in gesprek met teammanager Radouane Menni en gezinswerker Marrit Everaars in Buurtcentrum De Leeuw."In het buurtteam werken professionals die jarenlange ervaring hebben binnen de hulpverlening. Met elkaar beschikken we over veel expertise," vertelt Radouane. "Kenmerkend voor de buurt Noordoost is de grote diversiteit wat betreft opleidingsniveau, inkomen, leeftijd en culturele achtergrond van de inwoners. Dit maakt dat we in ons werk met veel verschillende vragen en problemen te maken krijgen." Marrit vult aan: "Je moet daarbij denken aan onderwerpen zoals financiën, wonen, (geestelijke) gezondheid, relaties of de ontwikkeling en opvoeding van kinderen. Alle inwoners die er zelf even niet uitkomen, kunnen contact zoeken met het buurtteam. Voorheen werd er vaak over de cliënt gepraat door diverse instanties, nu gaan we zo snel mogelijk met de cliënt zelf in gesprek. De hulpvraag staat daarbij centraal," benadrukt Marrit.

SAMEN OP ZOEK NAAR EEN OPLOSSING
Radouane: "Iedereen die bij ons komt krijgt één vaste buurtteammedewerker. Hij of zij biedt ondersteuning, ook bij vragen op verschillende terreinen. Ons uitgangspunt is dat mensen betrokken willen zijn bij het oplossen van hun problemen. We kijken samen naar wat iemand zelf kan doen, waar mensen uit de omgeving bij kunnen helpen en waarbij professionele hulp nodig is. De lijnen zijn kort waardoor we ervaren dat mensen zich beter gesteund voelen dan voorheen. We proberen vooral dat te versterken waar mensen goed in zijn zodat zij uiteindelijk weer zelf, zonder onze hulp, verder kunnen. De verantwoordelijkheid en de regie blijven bij de mensen zelf."

WENNEN AAN DE VERANDERINGEN
Net als de burgers moet ook het buurtteam wennen aan alle veranderingen en is zij volop in ontwikkeling. Radouane: "We zijn de wijken aan het verkennen en willen onze zichtbaarheid naar buiten toe verbeteren. Zo zijn we in gesprek met verschillende partijen die medische zorg leveren en praten we met inwoners en ondernemers. Verder voeren we met elkaar het gesprek over onze gezamenlijke visie. Ook evalueren we doorlopend wat goed gaat en wat minder en hoe we nog beter kunnen aansluiten bij de behoeften van de buurt."

BETROKKENHEID STIMULEREN
Het buurtteam stimuleert de betrokkenheid van de inwoners van Noordoost. Votulastbewoners kunnen hieraan bijdragen door bijvoorbeeld hulp te bieden aan een buurtbewoner, zorgen kenbaar te maken bij het buurtteam en door zich aan te melden als vrijwilliger. "Het is positief hoeveel mensen het buurtteam al hebben gevonden," vertelt Marrit. Radouane: "Mijn drijfveer is dat mensen inzien dat ze meer kunnen dan ze denken, dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf. We hopen dan ook dat mensen in de toekomst sneller zelf en met hun omgeving in staat zijn om hun problemen het hoofd te bieden en dat kinderen veilig en zo optimaal mogelijk op kunnen groeien."

www.buurtteamsutrecht.nl
noordoost@buurtteamsutrecht.nl
Samuel van Houtenstraat 1, 030-7400508
ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur

SAM

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

2015 no. 2, maart

Nieuw! Buurtteam Noordoost
lees artikel

Gastouders in de Torteltuin
lees artikel

Oscarnominatie voor buurtgenoten
lees artikel

Zijdebalenterrein
lees artikel

Andere tijden in de Pieter Nieuwlandstraat
lees artikel

Brieven worden boek
lees artikel

"Schoonheid biedt troost"
lees artikel

Het badhuis aan het Willem Van Noortplein
lees artikel