Votulastkrant logo

Onenigheid plannen Talmalaan

Terwijl de eerste woningen gebouwd worden en de Talmalaan zelf geheel vernieuwd is, zijn er nog steeds geen concrete plannen voor de Staatsliedenbuurt. Inspraak van de bewoners leverde nauwelijks duidelijkheid, maar wel onenigheid op tussen oude en toekomstige bewoners.

Al tien jaar maken de gemeente en woningbouwvereniging Mitros plannen voor de stedelijke vernieuwing in de Staatsliedenbuurt. Het masterplan is nog steeds niet vastgesteld. Projectleider Frits Dinkla: "De keuze van de politiek om al te beginnen aan de realisatie van het deelproject Talmalaan maakt het niet makkelijker om een totaalvisie vast te stellen." De voorgenomen sloop van tientallen woningen leidde begin 2010 tot veel protesten. De raad stelde dat de buurt beter moesten worden betrokken bij de plannen. Het afgelopen najaar waren er maar liefst vijf bijeenkomsten voor betrokkenen.

Gevel bij de Talmalaan
Gevel bij de Talmalaanknullig
De inspraakrondes roepen ook ergernis op. "Knullig", zegt Pascal Mual, één van de nieuwe bewoners van het project Binnenhof. "Niemand had er aan gedacht om de mensen uit te nodigen die een woning gekocht hadden in de nieuwe buurt. En bij de koop deden Mitros en de makelaar alsof alle plannen al waren vastgesteld. Niet dus: er kwam een inspraakronde over de invulling van de buurt waarin ik net een huis had gekocht. En niet over zomaar iets: over de hoogte van de bebouwing, het groen en het verkeer." Dinkla: "De gemeente heeft altijd aangegeven dat de plannen onder voorbehoud waren. Maar het klopt dat enkele kopers vinden dat hen iets is voorgespiegeld."

boze bewoners
Mual is ook verbaasd over de communicatie naar de oude bewoners: "Die mensen heb- ben in het begin van het plan geen aandacht gekregen. En nu ze al volop bezig zijn met bouwactiviteiten en de onzekerheid groot is, komt er inspraak. Veel bewoners zijn tegen sloop van woningen. Ze kiezen dus in de alternatieven die nu voorliggen voor de opties waarbij zo min mogelijk woningen worden gesloopt. Bij ieder alternatief dat de nieuwe bewoners noemen, noemen de oude bewoners ons als de oorzaak van de sloop. De gemeente en Mitros zijn niet duidelijk:wij krijgen te horen dat er gesloopt wordt, terwijl een bewoner te horen krijgt dat hij er nog tien jaar kan blijven zitten."

hapklare brokken
De bewoners zijn het in de inspraakrondes niet eens geworden. Mual wijt dat aan de voorgelegde alternatieven. "Het lijken hapklare brokken, maar het is niet duidelijk waar de speelruimte zit. Ieder voorstel van een bewoner leidt ook tot een wijziging elders in het plan. Hier een woonlaag weg, dan komt ie er daar weer bij. Maar niet duidelijk is wat dat betekent voor de hoeveel- heid parkeerplaatsen en de verkeersdrukte. Meer groen? Dus dan maar geen fietspad meer op de Troelstralaan? Dat soort dingen."

vier bewonersadviezen
Uit de inspraakrondes zijn maar liefst vier bewonersadviezen gekomen. Die varianten worden de komende maanden getoetst. Dinkla: "De plannen moeten voldoen aan verkeers-, welstands- en milieunormen. In de zomer maakt de politiek de uiteindelijke keuze." NVDH

Lees meer over: Binnenhof Inspraak Talmalaan

Reacties

En dan ook nog geen achtertuin...
door Norbert op zondag 30 januari 2011 om 16:38

Zou het nou leuk zijn om in zo'n grote, nieuwe flat te wonen?
door Jan Weijers op zondag 30 januari 2011 om 13:27

Reageer

Met onderstaand formulier kunt u reageren op dit artikel. Alle velden zijn verplicht. Uw e-mailadres verschijnt niet op de site. Na het versturen van uw reactie ontvangt u een e-mail met daarin een link. U moet op die link klikken om de reactie op de site te laten verschijnen.

Reactie
Uw naam
Dit veld niet invullen!
Uw email
uw e-mailadres verschijnt niet op de site
 

Zoeken in votulastkrant.nl

Ook in deze krant

no. 1, januari - februari 2011

Kapster met liefde voor koken
lees artikel

Café met verse melk
lees artikel

Meester Ad heeft een nieuw hart
lees artikel

De Verenigingstraat
lees artikel

Rabobank ontmanteld
lees artikel

Huisduif zoekt spullen
lees artikel

Tom van der Meer, bezorger van de Votulastkrant
lees artikel

Onenigheid plannen Talmalaan
lees artikel

Leesclub Votulast
lees artikel