Reageer op een advertentie

Huurders met goede ideeën
De Bundeling is een vereniging van Utrechtse huurdersorganisaties en behartigt de belangen van huurders en woningzoekenden. Onze gesprekspartners zijn de Utrechtse corporaties en de gemeente. In 2016 gaat de gemeente - samen met De Bundeling - de zeggenschap van huurders opnieuw vormgeven. Met als resultaat dat huurders méér te zeggen krijgen over het beleid t.a.v. wonen en woonomgeving.

Wilt u met ons meedenken en – werken aan een goed woonklimaat? De Bundeling zoekt mensen die voeling hebben met de belangen van huurders t.a.v. bijvoorbeeld huurprijsbeleid, stedelijke vernieuwing en verduurzaming. Of die communicatie-activiteiten kunnen ontplooien en het leuk vinden om debatten en raadplegingen te organiseren met bewoners in de wijk.

Interesse? Neem contact op met Miriam Sterk (voorzitter) via m.sterk@bundeling.nl (na 18 december) of Claartje Sadée (ondersteuner) via 06 46116323 of c.sadee@stade.nl. Zie ook www.bundeling.nl
Categorie: Overig
Geplaatst op 4 december 2015, 15:12, door Claartje Sadee

Uw reactie
Uw naam
Uw email