Reageer op een advertentie

Cursus Stadsnatuur: ecologische verbindingen
De stad biedt ruimte voor veel planten en dieren, maar bevat ook allerlei belemmeringen. Waterlopen zijn voor het ene dier een verbinding, voor het andere dier een hindernis. Gemeente en waterschappen zetten zich in om de hindernissen te overbruggen en zo de natuur in de stad meer ruimte te geven.

Over de ecologische verbindingen in en om de stad Utrecht, organiseert de werkgroep Utrecht van IVN Vecht en Plassengebied samen met onder andere de gemeente Utrecht een cursus van 8 bijeenkomsten.

Ecologische verbindingen
26 maart: Lezing: introductie op het thema door Gitty Korsuize, stadsecoloog gemeente Utrecht over ecologische verbindingen in de stad, zoals faunapassages.
28 maart: Excursie naar plaatsen in Utrecht waar ecologische verbindingen zijn aangelegd of gepland zijn.

Water in de stad
9 april: Lezingen door Erwin Rebergen van de gemeente Utrecht en Harmke van Dam van Waterschap de Stichtse Rijnlanden over de verschillende functies van water in de stad, het beleid omtrent water en de verschillende belangen.
11 april: Wandeling langs de buitensingel en de Minstroom, met aandacht voor de waterverbindingen en natuur(on)vriendelijke oevers en planten.

Waterleven en waterkwaliteit
16 april: Lezing van Marijke Zoetelief van IVN Vecht en Plassengebied over waterleven en waterkwaliteit. Cursisten kunnen water uit hun buurt meenemen om te analyseren.
18 april: Excursie rond Griftsteede, waarbij we de kwaliteit van de verschillende wateren op het terrein van Griftsteede zullen onderzoeken.

Vissen, amfibieën en reptielen in de stad
23 april: Lezing door Willie van Emmerik en Jos Spier van de RAVON over vissen, amfibieën en reptielen in de stad, en hoe deze van de ene naar de andere plek komen.
25 april: Excursie in Bloeyendaal waar gezocht gaat worden naar vissen, amfibieën en reptielen.

Praktische informatie:
De lezingen zijn op donderdagen van 20.00-22.00 uur en vinden plaats in de Stadsboerderij Griftsteede aan de Van Swindenstraat 129 te Utrecht. Griftsteede ligt in het Griftpark.
De bijbehorende excursie is altijd de daaropvolgende zaterdag van 10.00-12.00 uur. Nadere informatie over de excursies volgt tijdens de eerste bijeenkomst.

Aanmelden via een mail aan stadsnatuur@hotmail.com.

Kosten:
Voor de hele cursus: 25 euro
Voor IVN-leden (*), KNNV-leden en U-pashouder (**): 15 euro
(*) alleen voor mensen die bij aanmelding al lid zijn én de contributie hebben betaald.
(**) U-pas graag bij de eerste lezing meenemen.
Te voldoen op rekeningnummer NL45INGB0003733225 van IVN Vecht & Plassengebied, ovv. Cursus Stadsnatuur 2015

Meer informatie: stadsnatuur@hotmail.com.
Categorie: Overig
Geplaatst op 22 februari 2015, 15:02, door Anne-Marie Beekman, namens Werkgroep Utrecht, IVN Vecht en Plassengebied

Uw reactie
Uw naam
Uw email